Organisatie


De NVTH, de Nederlandse Vereniging voor Trombose en Hemostase, is een beroepsvereniging van professionals die zich met de bloedstolling bezig houden.
Leden zijn wetenschappelijke onderzoekers, artsen, analisten, klinisch chemici en medewerkers van in de stolling gespecialiseerde firma’s.
De vereniging telt zo’n 300 leden.


Huishoudelijk regelement


Statuten

Onze bestuursleden

Voor een overzicht van oud-NVTH besturen, klik hier.

Werkgroep Hemostase Diagnostiek


Historie

Op initiatief van een aantal leden van de NVTH is in 1998 een werkgroep Hemostase Diagnostiek opgericht. Deze werkgroep is in eerste instantie bedoeld om als overlegplatform te dienen voor hoofd -en toeziend analisten van diagnostische laboratoria die zich niet alleen bezighouden met de hemostase diagnostiek maar ook met het ontwikkelen en implementeren van nieuwe bepalingsmethoden.

Doelstelling

De werkgroep Hemostase Diagnostiek heeft tot doel het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van trombose en hemostase diagnostiek, ter bevordering van de expertise bij betrokken laboratoria binnen voorgenoemd werkgebied.
De doelstelling van de werkgroep Hemostase Diagnostiek wordt bereikt door:

 • Het uitwisselen en bespreken van praktische ervaringen en problemen
 • Het bespreken van nieuwe bepalingsmethoden en technieken
 • Het gezamenlijk aanpakken van problemen, zowel op theoretisch als praktisch niveau
 • Het coördineren van de uitvoering van bijzondere en zelden noodzakelijke hemostase bepalingen
 • Het bevorderen van de kwaliteit van de diagnostiek
 • Het bespreken van publicaties betreffende methoden
 • Het verstrekken van informatie aan laboratoria van perifere ziekenhuizen
 • Het publiceren van activiteiten van de werkgroep d.m.v. het NVTH nieuwsbulletin

Activiteiten

De werkgroep Hemostase Diagnostiek ontplooit de volgende activiteiten:

 • Jaarlijks een themadag voor bij de werkgroep aangesloten centra. De leden van de werkgroep hemostase diagnostiek dienen lid te zijn van de NVTH.
 • Publicatie verslag Themadag op NVTH site en in de NVTH nieuwsbrief.
 • 4-5 keer per jaar een vergadering van de kerngroep.
 • Medewerking productie van e-learning modules voor de NVML


Kerngroep

De werkgroep Hemostase Diagnostiek bestaat uit een kerngroep van (hoofd)analisten van gespecialiseerde laboratoria.
Op dit moment bestaat de kerngroep uit:

Caroline Klopper, Amsterdam UMC (voorzitter)
Paul Verhezen, MUMC
André van Cappelle, UMCG
Riekje Nieman, Erasmus MC
Clint van Duren, Radboudumc
Claudia van Rijn, LUMC
Eline Liesting, UMCU (secretariaat WHD)

NVTH Ereleden

Flip de Groot


Rogier Bertina


Jan Wouter ten Cate


Coen Hemker


Bonno Bouma


Jeanne Stibbe


Jan Sixma


Jan van Mourik


Joost Meijers


Tilman Hackeng


Suzanne Cannegieter