NVTHlogo

laatste update: 7 april 2015

Actueel Contact
Lidmaatschap Vacatures
Hetbestuur AIO
Vergadering Linken
Bovenkader (1K)

Werkgroep Hemostase Diagnostiek

Historie

Op initiatief van een aantal leden van de NVTH is in 1998 een werkgroep Hemostase Diagnostiek opgericht. Deze werkgroep is in eerste instantie bedoeld om als overlegplatform te dienen voor hoofd -en toeziend analisten van diagnostische laboratoria die zich niet alleen bezighouden met de hemostase diagnostiek maar ook met het ontwikkelen en implementeren van nieuwe bepalingsmethoden.

Doelstelling

De werkgroep Hemostase Diagnostiek heeft tot doel het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van trombose en hemostase diagnostiek, ter bevordering van de expertise bij betrokken laboratoria binnen voorgenoemd werkgebied. De doelstelling van de werkgroep Hemostase Diagnostiek wordt bereikt door:
 • Het uitwisselen en bespreken van praktische ervaringen en problemen
 • Het bespreken van nieuwe bepalingsmethoden en technieken
 • Het gezamenlijk aanpakken van problemen, zowel op theoretisch als praktisch niveau
 • Het co√∂rdineren van de uitvoering van bijzondere en zelden noodzakelijke hemostase bepalingen
 • Het bevorderen van de kwaliteit van de diagnostiek
 • Het bespreken van publicaties betreffende methoden
 • Het verstrekken van informatie aan laboratoria van perifere ziekenhuizen
 • Het publiceren van activiteiten van de werkgroep d.m.v. het NVTH nieuwsbulletin
 • Activiteiten

  De werkgroep Hemostase Diagnostiek ontplooit de volgende activiteiten:
 • Jaarlijks een themadag voor bij de werkgroep aangesloten centra. De leden van de werkgroep hemostase diagnostiek dienen lid te zijn van de NVTH.
 • Publicatie verslag Themadag op NVTH site en in het NVTH nieuwsbulletin.
 • 4-5 keer per jaar een vergadering van de kerngroep.
 • foto stuurgroep WHD

  Kerngroep

  De werkgroep Hemostase Diagnostiek bestaat uit een kerngroep van (hoofd)analisten van gespecialiseerde laboratoria.

  Op dit moment bestaat de kerngroep uit (v.l.n.r. op de foto):
  Paul Verhezen, MUMC Maastricht
  Caroline Klopper-Tol, Trombosedienst/Lab Medial Hoofddorp, secretariaat
  Erik Jan van den Dool, AMC Amsterdam
  Eline Liesting, UMC Utrecht
  Koos Dubbeldam, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
  Petra ter Hark, Clinical Education
  Piette Deutz, LUMC Leiden, voorzitter

  Contact: WHD@mumc.nl, Werkgroep Hemostase Diagnostiek | LinkedIn

  Verslagen

  > Verslag WHD Themadag van 18 april 2010
  > Verslag PAOKC/VHL/WHD symposium Zwolle van 6 oktober 2011
  > Verslag WHD Themadag van 24 maart 2011 (PDF)
  > Verslag WHD Themadag van 15 maart 2012 (PDF)
  > Verslag WHD Themadag van 7 maart 2013 (PDF)
  > Verslag WHD Themadag 2014 (PDF)
  Onderkader (1K)